Depolar

Stránky oficiálního prodejce a výrobce zařízení depolar.

Logo Depolar

Testování přístroje Depolar

V Brně MUDr. Jar. Stejskal, samostatný vědecký pracovník podniku INVENCE, testoval v roce 1991 účinek Depolaru na biologické objekty (klíčivost semene Řeřichy seté). V závěru své práce a svých pokusů uvádí: „Z výsledků je patrné, že geopatogenní zóna statisticky průkazně ovlivňuje růst klíčků semen Řeřichy seté. Použití přístroje Depolar – MK vedlo k eliminaci vlivu geopatogenní zóny na růst semen, což se projevilo ve vyrovnání intenzity růstu klíčků semen umístěných na geopatogenní zóně a mimo tuto zónu. Tato skutečnost byla statisticky prokázána.“

V zemědělském podniku VAJAX Choceň byl přístroj Depolar – MK instalován v letech 1990-1991 v hale č. 9 s kapacitou 22 tisíc nosnic. Snáška v této hale oproti jiným rokům začínala prudkým vzestupem užitkovosti a ve 24.týdnu se dostává na 90% (v roce 1991 až na 93%), což je nad křivkou užitkovosti. Po oba roky byla užitkovost nosnic v horní a nebo nad horní hranicí užitkovosti.

V JZD „Růžový palouček“ v Morašicích, na porodně Nová Sídla u Litomyšle je vliv zapojení Depolaru MK patrný z níže uvedené tabulky úhynu selat: (Tabulka ze zprávy JZD z 8/1991)

Měsíc Narozeno Úhyn % Úhynu Poznámka:
01/1990 139 43 30,9
02/1990 192 36 18,8
03/1990 133 18 13,5
04/1990 152 35 23,0
05/1990 195 29 14,8
06/1990 98 24 24,4
07/1990 142 26 18,3
08/1990 127 11 8.7 Odstínění Depolarem
09/1990 109 9 8,3
10/1990 254 32 12,6
11/1990 210 72 34,3 Odpojení Depolaru
12/1990 139 43 30,9 Montáž Depolaru od 14.2 na trvalo
01/1991 155 13 8,4
02/1991 142 4 2,8
03/1991 184 12 6,5
04/1991 116 18 15,5
05/1991 169 8 4,7
06/1991 131 20 15,3
07/1991 156 20 12,8

Testy odrušení geopatogenních zón byly provedeny také na ZŠ v Nekoři, okres Ústí nad Orlicí rovněž s pozitivními výsledky: zlepšení pozornosti, školních výsledků, zmenšení nemocnosti žáků etc.