Depolar

Stránky oficiálního prodejce a výrobce zařízení depolar.

Logo Depolar

PATOGENNÍ ZÓNY A JEJICH PŮSOBENÍ NA ORGANISMUS

Životní prostředí je vloženo do zářivého pole, tvořeného zářením Země a kosmu – Slunce, Měsíce, hvězdného i výškového záření i mimogalaktického mikrovlnného záření a zemského neutronového záření. (prof. Lotz, VŠ stavební v Bierbachu)
Organismy jsou přizpůsobeny na zařízení při normálním záření, reagují nepříznivě na jeho změny. Za patogenní zónu považujeme vše, co vychází z vnějšího prostředí organismu a nepříznivě působí na jeho zdravotní stav (tedy např. i prostor před a za televizorem či počítačem, blízký prostor u tmavého luxolového nátěru apod.). Pokud nepříznivé záření vystupuje ze Země, nazýváme jej geopatogenní zónou. Ta se vytváří nad geologickými anomáliemi jako jsou zlomy poklesy, styky hornin a radioaktivní lokality, nad podzemními vodními toky a v souvislosti s tzv. Hartmanovy pásy a Curyho pásy probíhajícími mřížovitě kolem Země.

Velmi dobrými indikátory pro zjištění geopatogenních zón jsou psi a kočky. Pes reaguje obdobně jako člověk. Je-li pes na daném místě nervózní a chce-li místo opustit, pravděpodobně tudy prochází geopatogenní zóna. Kočky naopak tato „nevhodná“ místa vyhledávají. Citliví lidé (senzibilové, proutkaři) umí místa těchto nepříznivých zón zjistit pomocí virgule či proutku. Určí, kudy zóny prochází a kde jsou tzv. "uzly" těchto zón. Následně lze přizpůsobit rozložení nábytku jednotlivých místností v bytě či na pracovišti tak, aby člověk v nepříznivých zónách pobýval co nejméně.

Objektivní změny fyzikálních podmínek nad geopatogenní zónou způsobují výrazné subjektivní projevy:

  1. Malé děti vylézají nebo vypadávají z lůžek, přecházejí do postelí rodičů či sourozenců, spí na zemi mimo tuto zónu nebo jsou přitisknuty v divných polohách na mříže postýlek, v noci pláčí, neklidně spí; může se projevit nechutenství a neklid.

  2. Dospělí se podvědomě brání odchodu do postele, která je umístěna nad nepříznivou zónou, nemohou dlouho usnout, v noci se probouzejí, přelehávají jinam, nemohou doslova vydržet v posteli, zvláště při úplňku; studené nohy, ranní únava větší než večer, nevyspalost, nervozita, brnění údů, mrazení těla, pocity zimy nebo průvanu nebo naopak pocity přehřátí a strnulá šíje; podle druhu polohy k zónám a k jejich křížení vznikají bolesti hlavy a kyčlí, revmatické bolesti.

  3. Je-li nad podzemní vodou lůžko, vzniká po 10 - 15 ti letech polyartritida. Při pobytu nad křížením zón bývá zjištěna skleróza multiplex, nádorová onemocnění, žlučníkové a ledvinové záchvaty a kamínky, oční nemoci a duševní poruchy. Spolupůsobením křížení geopatogenních zón může docházet až k poruchám paměti a pomatenosti, rozvrácenosti a depresím.